Stappenplan van het ontwerpsysteem

Stappenplan van het ontwerpsysteem
  In het volgende hoofdstuk zal ik de stappen doornemen die het systeem zal maken om tot een ontwerp te komen. Het schema van deze stappen is te vinden in de verdere uitleg. Dit gedeelte van het schema is een onderdeel van het totaal programma maar kan op zichzelf draaien. Voor de markt zou het geheel aangevuld moeten worden met stappen uit het voorgaande schema.

Stappenplan van het ontwerpsysteem
  Voordat het algoritme zijn werk kan doen is het van belang wat voor soort woning gemaakt moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan een drive-in woning (woon gedeelte op 1ste verdieping), kap- en platdakwoning (woon gedeelte op de begane grond), patio woning (tuin in je woning, zoveel mogelijk op de begane grond gesitueerd). Als dit bekend is, is de vraag hoeveel ruimtes er noodzakelijke of gewenst zijn. Voordat het algoritme kan gaan rekenen moet hij ook nog weten wat het te besteden bedrag voor de woning is en of het een luxe, normale of kale woning moet zijn. Hieraan zal een m³ prijs worden gehangen waardoor het totale bebouwbare oppervlakte bepaald kan worden. De bedragen zullen ook nog zelf aan te passen zijn maar voor nu ga ik van de volgende bedragen uit. Kaal kost 350,- per m³, standaard 420,- per m³ en luxe is vanaf 475,- per m³.

Werking programma
 

Het schema van onderstaande stappen is te downloaden in PDF formaat .
Nu zullen eerst 100 populaties gemaakt worden volgens het principe:

 1. Maak alle ruimten; verdeel het te besteden oppervlakte over alle gevraagde ruimten.
 2. Bepaal aantal verdiepingen; aan de hand van het te bebouwen oppervlakte en de net berekende oppervlakte kan bepaald worden hoeveel verdiepingen noodzakelijk zijn.
 3. Sorteer ruimtes; Nu het aantal verdieping bepaald zijn kunnen de ruimten aan de verschillende verdiepingen worden toegewezen.
 4. Trappen boven elkaar; kies een locatie voor de trap, zorg ervoor dat de trap of in de gang of in de woonkamer komt, niet in andere ruimtes. Doe dit voor elke verdieping.
 5. Plaats ruimtes aan gang/woonkamer. Plak alle overige ruimtes aan de gang en/of woonkamer.
 6. Bepaal maximale maat; controleer elke verdieping op de maximale lengte en breedte.
 7. Pas verdiepingen aan op max. maat; Zorg ervoor dat alle verdiepingen de maximale breedte en lengte hebben.
 8. Bepaal fitness; aan de hand van het besteedbaar bedrag en/of ruimtes aan de minimale maten voldoen en op elkaar aansluiten.
 9. Sla plattegrond op; sla de plattegrond op in een database.

  Dit word net zolang herhaald tot een bepaalde populatie behaald is. Hierna wordt een top (3,5,10) samengesteld welke allemaal verder uitgewerkt worden t.b.v. visualisatie. Er zullen wanden tussen ruimtes geplaatst worden met daarin deuren en de ruimtes krijgen een inrichting. Ook komen de hoofdmaten in de ruimten te staan met de oppervlakte. Met de beste plattegronden zal hierna een tabel gevuld worden met in elke rij een gehele woning en in elke cel een verdieping. In de laatste cel zal komen te staan wat die woning moet gaan kosten. Als de gebruiker dan een hele rij goed vindt kan hij besluiten om die te accepteren en het eindontwerp op te slaan. Als hij alle opties niets vindt dan kan hij weer een nieuwe top laten samenstellen. En als er wel plattegronden tussen zitten die bevallen maar nog niet helemaal goed zijn kan hij die selecteren en nog kleine aanpassingen eraan doen. Zo moet het mogelijk zijn om een aantal wanden te verplaatsen waardoor ruimtes groter/kleiner worden. Met deze nieuwe informatie zal het bovenstaande stappenplan weer doorgenomen worden alleen is de begin informatie nu iets anders. Het algoritme kan zien welke ruimte de gebruiker op welke verdieping wil hebben en wat de oppervlakte van de ruimtes moeten zijn. Hierna zal het algoritme met stap 4 gaan en het stappenplan weer verder doorlopen. De populatie van dit geheel hoeft niet meer zo groot te zijn omdat al aangegeven

{sh404sef_social_buttons}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *