Functionele specificatie ontwerptool

Functionele specificatie ontwerptool
  Het programma zal uit enkele modulen bestaan die elk hun eigen specifieke eisen hebben. Om dit inzichtelijk te maken zal in dit hoofdstuk alle componenten aan bod komen. Als eerste zal een naam gegeven worden aan de module, dan de eisen die eraan gesteld worden met welke gegevens er vergaart moeten worden en als laatste wat de implementatie mogelijkheden zijn. Deze implementatie kan dan later verder onderzocht worden om een bijbehorende taal of programma te leren.

Het diagram met alle modules erin verwerkt is hier te downloaden in PDF formaat

Tekst invoer module.
Omschrijving: Voordat met het ontwerptool begonnen kan worden met ontwerpen moeten er basisgegevens
ingevoerd worden. Om dit mogelijk te maken zijn er tekstvensters nodig waar tekst ingevoerd kan worden.
Gegevens: Naam en contactgegevens.
Implementatie: Dit kan als een datasheet gemaakt worden, waarbij alle gegevens op 1 blad gevraagd worden.

Opslaan module.
Omschrijving: Alle handmatig ingevoerde gegevens, keuzes en uitkomsten zouden opgeslagen moeten worden
voor later gebruik of een ontwerpproces inclusief keuzes nog eens terug te zien.
Gegevens: Alle gegenereerde gegevens moeten erin komen te staan.
Implementatie: Een database met daarin enkele tabellen, dit om de verschillende gegevens uit elkaar te houden en
het proces overzichtelijk te houden.

Export module.
Omschrijving: Als een ontwerp geheel afgerond is zou deze verwijderd moeten kunnen worden uit de database
zodat deze zo klein en optimaal mogelijk blijft. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze gegevens verloren gaan
daarom zou heel het ontwerp geëxporteerd moeten kunnen worden en daarna verwijderd.
Gegevens: Bij het exporteren worden alle gegevens van een ontwerp geëxporteerd en uiteindelijk verwijderd
uit de database.
Implementatie: Een eigen export module schrijven die alles naar 1 bestand wegschrijft.

Import module.
Omschrijving: Een ontwerp wat geëxporteerd is moet ook weer geïmporteerd kunnen worden zodat op een
later tijdstip er altijd nog eens aan gewerkt kan worden. Stel een opdrachtgever besluit na 5 jaar om zijn woning uit te
breiden volgens hetzelfde principe dan moet dit mogelijk zijn.
Gegevens: Het geëxporteerde bestand.
Implementatie: Een eigen import module schrijven die de gegevens terugschrijft naar de database.

Situatie module.
Omschrijving: Om een standaard situatie te kunnen selecteren waarop gebouwd kan worden zou er een
keuze lijst gemaakt moeten worden. In deze keuze lijst komen een aantal standaard situatie oplossingen zoals een
rechthoekig-, trapeziumvormig situatie. De gebruiker zou alleen nog wat hoofdmaten op moeten geven
Gegevens: Vorm van de situatie uit een keuzelijst en handmatig zouden er nog wat afmetingen ingevoerd
moeten worden.
Implementatie: Deze vormen kunnen uit een database komen, zodat deze lijst altijd aangevuld kan worden.

Import dwg module.
Omschrijving: Omdat niet elke situatie op een standaard situatie kan berusten zal er voor deze situaties ook
een dwg import optie aanwezig moeten zijn. Voor deze optie zal je snel gebonden zijn aan een architect omdat deze
tekenenprogramma””s heeft welke kunnen exporteren naar dwg.
Gegevens: Dwg tekening met minimaal 2 lagen waarvan 1 de situatie is en de andere de rooie lijn. Tekening
moet op schaal zijn.
Implementatie: Hiervoor zou een aparte dwg importeer optie geschreven moeten worden.

Algoritme module.
Omschrijving: Om de ontwerpen te maken zal er gebruik gemaakt worden van een genetisch algoritme. Deze
berekend aan de hand van keuzes de meest passende plattegrond.
Gegevens: Keuze van de gebruiker zoals optimaliseren op maximale tuin of minimaal; minimale gang
oppervlakte etc. Keuze van de opdrachtgever welke plattegronden bevallen.
Implementatie: Een zelf geschreven fitness functie, waar de opdrachtgever invloed op heeft.

Zoek module.
Omschrijving: Alle gegevens moeten snel weer terug te vinden zijn om weer verder aan een ontwerp te kunnen
werken. Ook moet het genetisch algoritme tussen alle ontwerpen het meest passende ontwerp kunnen vinden.
Gegevens: Om een opdrachtgever of ontwerp terug te vinden moet men kunnen zoeken op ontwerp, locatie
of opdrachtgever. Het genetisch algoritme zal zoeken op het meest passent ontwerp.
Implementatie: Zoekvelden die gegevens zoeken in de database in bepaalde kolommen.

Zoek module.
Omschrijving: Alle gegevens moeten snel weer terug te vinden zijn om weer verder aan een ontwerp te kunnen
werken. Ook moet het genetisch algoritme tussen alle ontwerpen het meest passende ontwerp kunnen vinden.
Gegevens: Om een opdrachtgever of ontwerp terug te vinden moet men kunnen zoeken op ontwerp, locatie
of opdrachtgever. Het genetisch algoritme zal zoeken op het meest passent ontwerp.
Implementatie: Zoekvelden die gegevens zoeken in de database in bepaalde kolommen.

Visualiseer module.
Omschrijving: Alle gegevens die gegenereerd worden moeten ook gepresenteerd/gevisualiseerd worden. Deze
module zou alle gegevens die aanwezig zijn in de database moeten kunnen vertalen naar een beeld/plaatje.
Gegevens: Alle automatisch en handmatig ingevoerde gegevens die in de database aanwezig zijn.
Implementatie: Een zelf te schrijven module die de gegevens vertaald van getallen en woorden naar beeld.

Bibliotheek module.
Omschrijving: Voor een plattegrond zijn veel standaardcomponenten nodig, zoals een inrichting. Maar ook
ruimtes hebben een minimale maat nodig en wel of geen daglicht om optimaal te kunnen functioneren. Al deze
gegevens kunnen in een bibliotheek opgeslagen worden zodat het algoritme de plattegrond hieraan kan controleren
en inrichten.
Gegevens: Voor de inrichting kan er gedacht worden aan meubilair, sanitair etc. Voor minimale maten kan naar
het woonkeur en het bouwbesluit gekeken worden.
Implementatie: Bestaande papieren richtlijnen omzetten naar digitale die door het programma te benaderen zijn.

Edit module.
Omschrijving: Deze module moet het mogelijk maken om kleine wijzigingen aan te brengen in een plattegrond.
Als bijvoorbeeld de hele indeling goed is maar 1 ruimte net wat groter moet dan kan je met dit hulpmiddel een wand
selecteren en verplaatsen.
Gegevens: Deze module maakt gebruik van de gegevens die het genetisch algoritme heeft gegenereerd.
Implementatie: De edit optie zal zelf geschreven moeten worden.

Print module.
Omschrijving: Als alles klaar is, is het mogelijk om het resultaat uit te printen, zodat alles nog eens rustig
nagekeken kan worden.
Gegevens: Het eindresultaat dat gegenereerd is door het genetisch algoritme inclusief aanpassingen.
Implementatie: De lay-out van de prints etc. zal zelf ontworpen kunnen worden en is eventueel aan een bureau
standaard te koppelen.

Keuze module
Omschrijving: Nadat het genetisch algoritme plattegronden heeft ontwikkeld worden deze in een matrix
gezet met in elke cel een plattegrond. Elke rij stelt een woning voor, de opdrachtgever kan per cel aangeven welke
het best bevalt. Met deze cellen wordt verder gerekend voor de vervolg plattegronden en uiteindelijke de definitieve
plattegrond.
Gegevens: Bijvoorbeeld de top 5 met de hoogste fit percentage en die afwijkend van elkaar zijn, die door het
algoritme zijn bepaald, komen in een tabel te staan.
Implementatie: Deze module zal ook geheel zelf geschreven moeten worden.

Export dwg module.
Omschrijving: Als het gehele project is afgerond met het ontwerptool moet het ook voor het verder uitwerking
nuttig blijven. Het zou zonde zijn als je dan weer opnieuw moet beginnen. Daarom moet het mogelijk zijn om de
definitieve plattegronden te kunnen exporteren naar dwg.
Gegevens: De definitieve plattegronden die door het algoritme zijn gemaakt.
Implementatie: Export functie naar dwg-formaat die zelf geschreven moet worden.

{sh404sef_social_buttons}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *